ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.

Препарат 22. Плацента (плодова частина).

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

Плодова частина плаценти вкрита зовні амніотичною оболонкою з амніотичним епітелієм (1). Під епітелієм розташовується хоріальна пластинка (2), яка містить великі судини. Глибше лежать ворсинки (3), які складаються з хоріальної (позазародкової) мезодерми з судинами хоріона. Поверхня ворсинок вкрита трофобластом (4), вони занурені в материнську кров (див. опис препарата № 21). У другій половині вагітності трофобласт місцями потоншується і ворсинки покриваються фібриноподібною оксифільною масою, яка отримала назву "фібриноїд Ланхганса" (5).

Препарат 22. Плацента (плодова частина).