ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.

Препарат 23. Алантоїс.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х80.

Це тотальний препарат, тобто тоненька плівка, яку ми розглядаємо з поверхні. Оскільки в основі стінки алантоїса лежить позазародкова мезодерма, зсередини вкрита ендодермою, то ми бачимо багато нашарованих ядер мезенхімних і епітеліальних клітин

(1) і кровоносні судини (2).

Препарат 23. Алантоїс.