ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.

Препарат 24. Амніон людини.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

Препарат являє собою забарвлену плівку, яка складається з позазародкової ектодерми і мезодерми. У плівці бачимо розгалужені кровоносні судини (1) і між ними сполучну тканину (2) з ядрами її клітин - мезенхімоцитів і клітин амніотичного епітелію.

image33

Препарат 24. Амніон людини.