ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.

Препарат 18. Бластула жаби.

Забарвлення: гематоксилін і пікрофуксин.

Збільшення: х400.

Бластула жаби має форму кулі. Усередині знаходиться порожнина - бластоцель (1), зміщена до одного з полюсів (анімального) бластули. Цей полюс, або дах, бластули містить дрібні бластомери (2) - клітини більш темного кольору з коричневими зернами. Протилежний полюс (дно бластули) має великі жовті клітини (3) і називається вегетативним.

Препарат 18. Бластула жаби.