ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ. ЕМБРІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ.

Препарат 17. Синкаріон в аскариди.

Забарвлення: залізний гематоксилін.

Збільшення: х400.

Препарат матки аскариди, у порожнині якої розміщується багато яєць (1), оточених товстими оболонками (2). Під оболонкою міститься навколожовтковий простір (3). У центрі розташована зигота з двома ядрами - пронуклеусами (4). При розгляді ядер ми не можемо розрізнити чоловічий і жіночий пронуклеус. Цитоплазма містить багато дрібних вакуоль. Розглядаючи інші зиготи, спостерігаємо різні ступені перетворення ядер: ядра на стадії пухкого клубка (5) із збереженою ядерною оболонкою; ядра без ядерної оболонки і двома парами хромосом у вигляді довгих петель (6) або ядра з метафазною пластинкою.

Препарат 17. Синкаріон в аскариди.