ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Органи дихання

Препарат 114. Трахея.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

На поперечному зрізі розрізняємо оболонки: внутрішню (дихальну, слизову), підслизовий прошарок (підслизову основу), волокнисто-м’язово-хрящову і адвентиційну.

Слизова оболонка вистелена псевдобагатошаровим (війчастим) епітелієм (1), в якому добре контуруються келихоподібні (2) клітини. Між ними містяться війчасті, основні (базальні) та ендокринні клітини. Власна пластинка слизової оболонки (3) не відмежована

від підслизового прошарку(4). У ній можна зустріти окремі лімфоїдні вузлики. М'язова пластинка слизової оболонки відсутня.

У підслизовому прошарку (4) бачимо кінцеві відділи серомукозних залоз трахеї (5). Пухка сполучна тканина підслизового прошарку переходить в охрястя (6) гіалінових хрящових півкілець, які складають основу волокнисто-м’язово-хрящової оболонки трахеї (7). Охрястя забарвлене в рожевий колір. Хрящ характеризується різним ступенем базофілії міжклітинної речовини і типовим розміщенням хондроцитів в ізогенних групах (8). Охрястя на зовнішній стороні хряща переходить у пухку сполучну тканину адвентиційної оболонки (9). На задній стінці трахеї, де відсутній хрящ, знаходиться шар гладких міоцитів.

Препарат 114. Трахея.