ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Травна система

Препарат 113. Підшлункова залоза.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

Залоза вкрита тонкою капсулою і має часточкову будову (1). У прошарках міжчасточкової сполучної тканини (2) проходять кровоносні судини (3) і вивідні протоки, вистелені простим стовпчастим епітелієм. У часточці містяться інтенсивно базофільно забарвлені кінцеві відділи (4) екзокринної частини залози. Між ними знаходяться значно менші за розмірами світлі острівці (5), які складають ендокринну частину залози.

Кінцевий секреторний відділ складається з 8 - 12 екзокриноцитів (ациноцитів) (6). При великому збільшенні в багатьох екзокриноцитах можна розрізнити дві зони: базальну гомогенну базофільно забарвлену) і апікальну зимогенну (більш світлу з оксифільними гранулами).

У деяких кінцевих відділах спостерігаємо сплощені ядра центроацинозних клітин. Із просвіту кінцевого відділу (7) секрет надходить у вставну вивідну протоку, вистелену плоскими або кубічними епітеліоцитами. Вставна протока є початком системи вивідних проток. Наступними є внутрішньочасточкові, міжчасточкові і загальна панкреатична протока.

Ендокринна частина, острівці Лангерганса (5), містять ендокриноцити різних типів (A,B,D) - клітини зі світлою цитоплазмою.

Препарат 113. Підшлункова залоза.