БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 7. ЕНЗИМОЛОГІЯ

7.9. Використання ферментів у медицині

7.9.2.Використання ферментів як лікарських препаратів

Використання ферментів як терапевтичних засобів має багато обмежень через їхню високу імуногенність. Незважаючи на це, ензимотерапію активно розвивають у таких напрямах:

• замісна терапія - використання ферментів у разі їхньої нестачі;

• елементи комплексної терапії - використання ферментів у поєднанні з іншою терапією.

Замісна ензимотерапія ефективна при шлунково-кишкових захворюваннях, пов'язаних із недостатньою секрецією травних соків. Наприклад, пепсин використовують при ахілії, гіпо- та анацидних гастритах. Дефіцит панкреатичних ферментів також значною мірою може компенсуватися вживанням препаратів, які містять основні ферменти підшлункової залози (фестал, ензистал, мезим-форте тощо).

Як додаткові терапевтичні засоби ферменти використовують при лікуванні ряду захворювань. Протеолітичні ферменти (трипсин, хімотрипсин) застосовують для місцевого впливу при обробці гнійних ран з метою розщеплення білків загиблих клітин, для видалення згустків крові або в'язких секретів під час запальних захворювань дихальних шляхів. Ферментні препарати рибонуклеазу й дезоксирибонуклеазу використовують як противірусні препарати під час лікування аденовірусних кон'юнктивітів, герпетичних кератитів.

Ферментні препарати почали широко застосовувати при тромбозах і тромбоемболіях. Із цією метою послуговуються препаратами фібринолізину, стрептоліази, стрептодекази, урокінази. Галуронідазу (лідазу), що каталізує розщеплення гіалуронової кислоти, уводять як підшкірно, так внутрішньом'язово для розсмоктування контрактур рубців після опіків і операцій (гіалуронова кислота утворює зшивки у сполучній тканині).

Препарати ферментів використовують при онкологічних за- хворюваннях.Так, аспарагіназу, яка каталізує реакцію катаболізму аспарагіну, застосовують для лікування лейкозів:

image437

Передумовою антилейкемічної дії аспарагінази слугувало виявлення в лейкозних клітинах дефектного ферменту аспарагін- синтетази, що каталізує реакцію синтезу аспарагіну:

image438

Лейкозні клітини не можуть синтезувати аспарагін і отримують його з плазми крові. Якщо наявний у плазмі крові аспарагін руйнувати введенням аспарагінази, то в лейкозних клітинах починається дефіцит аспарагіну і, як наслідок, - порушення метаболізму клітини.