БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 7. ЕНЗИМОЛОГІЯ

7.9. Використання ферментів у медицині

Ферментативні препарати широко застосовують у медичній практиці як діагностичні (ензимодіагностика) і терапевтичні (ен- зимотерапія) речовини. Крім того, ферменти використовують для визначення ряду сполук. Так, глюкозооксидазою послуговуються при кількісному визначенні глюкози в сечі та крові, уреазою - при визначенні вмісту кількості сечовини у крові й сечі. За допомогою різноманітних дегідрогеназ виявляють відповідні субстрати, наприклад піруват, лактат, етиловий спирт тощо.