БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 7. ЕНЗИМОЛОГІЯ

Контрольні запитання

1. Дайте визначення активного центру ферменту.

2. Які види специфічності ферментів ви знаєте?

3. Що відрізняє хімічні каталізатори реакцій від біологічних?

4. Якими методами можна визначити кінетичні параметри ферментів?

5. Які типи інгібування ферментативної активності вам відомі? У чому полягає механізм інгібуючої дії?