БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 7. ЕНЗИМОЛОГІЯ

7.6.Інгібування ферментативної активності

Під терміном інгібування ферментативної активності розуміють зниження каталітичної активності в присутності певних речовин - інгібіторів. До інгібіторів відносять речовини, котрі викликають зниження активності ферменту. Потрібно відмітити, що всі денатуруючі агенти також викликають зменшення швидкості будь-якої ферментативної реакції внаслідок неспецифічної денатурації білкової молекули, тому денатуруючі агенти до інгібіторів не відносять.

Інгібітори викликають велику зацікавленість під час вивчення механізмів ферментативного каталізу, допомагають установити роль окремих ферментів у метаболічних шляхах організму. В основі дії багатьох лікарських препаратів і отрут лежить інгібування активності ферментів, тому знання механізмів цього процесу є дуже важливим для молекулярної фармакології і токсикології. Інгібітори здатні взаємодіяти з ферментами з різним ступенем міцності. На основі цього розрізняють оборотне й необоротне інгібування. За механізмом дії інгібітори поділяють на конкурентні та неконкурентні.