ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

4.Зоологічна класифікація

Царство Тварини класифікують на два підцарства:

✵ Найпростіші, або Одноклітинні (Protozoa);

✵ Багатоклітинні (Metazoa).

Підцарства виділяються за фундаментальними ознаками, які здебільшого не є специфічними, а характерні для різних типів у тій чи іншій комбінації. До таких ознак належать одно- або багатоклітинність, наявність або відсутність клітинної диференціації, типи симетрії, кількість зародкових листків, характер порожнини тіла, наявність сегментації та її характер, наявність або відсутність тих чи інших систем органів тощо. Зазвичай враховуються і специфічні ознаки.

Основні типи Царства Тварин та кількість їхніх видів на Землі (дані за Н.Х.Шаровою, 2002):

✵ Підцарство Найпростіші, або Одноклітинні (Protozoa):

1. Тип Саркомастигофори (Sarcomastigofora) — 25 тис. видів;

2. Тип Інфузорії (Ciliophora) — 7,5 тис. видів;

3. Тип Апікомплекси (Apicomplexa) — 4800 видів;

4. Тип Мікроспорідії (Microspora) — 800 видів;

5. Тип Міксоспорідії (Myxozoa) — 875 видів;

6. Тип Лабіринтули (Labyrinthomorpha) — 35 видів;

7. Тип Асцетоспорові (Ascetospora) — 30 видів.

✵ Підцарство Багатоклітинні (Metazoa):

1. Тип Пластинчаті (Placozoa) — 2 види;

2. Тип Губки (Porifera) — 5 тис. видів;

3. Тип Кишковопорожнинні (Coelenterata) — 10 тис. видів;

4. Тип Гребневики (Ctenophora) — 120 видів;

5. Тип Плоскі черви (Plathelminthes) — 15 тис. видів;

6. Тип Круглі черви (Nemathelminthes) — 100 тис. видів;

7. Тип Немертини (Nemertini) — 750 видів;

8. Тип Кільчасті черви (Annelida) — 12 тис. видів;

9. Тип Молюски (Mollusca) — 113 тис. видів;

10. Тип Оніхофори (Onychophora) — 70 видів;

11. Тип Членистоногі (Arthropoda) — 1,8 мли. видів;

12. Тип Погонофори (Pogonophora) — 150 видів;

13. Тип Щупальцеві (Tentaculata) — 4230 видів;

14. Тип Щетинкощелепні (Chaetognatha) — 120 видів;

15. Тип Голкошкірі (Echinodermata) — 6 тис. видів;

16. Тип Напівхордові (Hemichordata) — 100 видів;

17. Тип Хордові (Chordata) — 51 тис. видів.