ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Питання для самоперевірки

1. Зробіть порівняльний аналіз еукаріотів і прокаріотів.

2. Як називається наука, що займається класифікацією живого? Що Вам про неї відомо?

3. Поясніть, що таке таксон.

4. Назвіть основні таксономічні категорії у систематиці тварин.

5. Які розрізняють структурні рівні організації живих організмів? Дайте їхнє означення.

6. Дайте характеристику еволюційних подій, що відбулися у ту чи іншу геологічну еру (період, епоху).