ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

3.Коротка історія тваринного світу

Подамо коротку історію тваринного світу в таблиці 3.

Таблиця 3

КОРОТКА ІСТОРІЯ ТВАРИННОГО СВІТУ

Ера та її тривалість (у млн. років)

Період та його тривалість

(у млн. років)

Епоха та її тривалість (у млн. років)

Форми життя

1

2

3

4

Докембрій (3500)Виникнення прокаріот (3,5 млрд. років тому), одноклітинних еукаріот (біля 1,5 млрд. років тому), багатоклітинних еукаріот (біля 700 млн. років тому): кишковопорожнинних тварин.


Кембрійський (70)


Виникнення багатощетинкових червів, членистоногих, хордових.


Ордовицький (60)


Розквіт велетенських молюсків, трилобітів, поява коралових поліпів, ракоскорпіонів, безщелепних хордових — щиткових.

Палеозой (330)

Силурійський (30)


Поява перших риб — панцирних та колючезубих. Розквіт малощетинкових червів, павукоподібних, багатоніжок.


Девонський (50-70)


В морях з’являються хрящові риби, а у прісних водах — кісткові (кистепері та дводишні). Вихід на суходіл хребетних тварин. Поява перших земноводних.


Кам’яновугільний (70)


Розквіт амфібій. Поява комах, наземних черевоногих молюсків, плазунів.


Пермський (45)


Збільшення різноманіття плазунів (лускаті, черепахи, пеликозаври, звірозубі). Вимирають трилобіти, колючезубі риби (клімат став сухішим і холоднішим), значна частина дводишних та кистеперих риб, первісних земноводних.


Тріасовий (45)


Зростає різноманітність хрящових та кісткових риб, звірозубих ящерів (динозаври). Поява ссавців. Вимирають первісні земноводні.

Мезозой (173)

Юрський (58)


Розквіт головоногих молюсків (амонітів та белемнітів), плазунів. Виникають безхвості та хвостаті земноводні, птахи.


Крейдяний (70)


Розквіт морських форамініфер. Поява та домінування комах. Вимирання динозаврів у кінці періоду. З’являються сумчасті та плацентарні ссавці.Палеоцен (8)

Вимерли динозаври. З’явилися хижі ссавці, гризуни, зайцеподібні, предки копитних.


Палеоген (40)

Еоцен (20)

Широка адаптивна радіація ссавців і птахів.Олігоцен (12)

Виникла більшість сучасних рядів птахів Розквіт копитних, хоботних, мавп.

Кайнозой (60-70)

Неоген (23)

Міоцен (15)

Виникли перші людиноподібні мавпи.


Пліоцен (8)

Формування фауни, що загалом дуже нагадує сучасну.


Антропоген (2)

Плейстоцен (2)

Виникла людина прямоходяча.


Голоцен (0,01)

Поява сучасної людини. Її активна господарська діяльність визначила сучасний вигляд планети Земля.