ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 2. ЗООЛОГІЯ ЯК НАУКА

Питання для самоперевірки

1. Що вивчає наука зоологія?

2. Назвіть учених, наукова діяльність яких сприяла розвитку зоології.

3. Які науки входять у склад зоології? Назвіть предмет дослідження кожної із цих наук.

4. Охарактеризуйте зоологічну класифікацію.

5. Дайте загальну характеристику тварин.

6. Встановіть спільні та відмінні ознаки тварин і рослин.

7. У чому полягає значення тварин у природі та житті людини?