ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 2. ЗООЛОГІЯ ЯК НАУКА

2.Спільні та відмінні ознаки тварин і рослин

З рослинами тварини мають такі схожі риси:

✵ клітинна будова (всі вони є еукаріотами);

✵ кодування, передача і реалізація спадкової інформації;

✵ обмін речовин (живлення, дихання, виділення);

✵ ріст, розвиток,

✵ розмноження;

✵ подразливість.

Відмінні ознаки рослин і тварин (таблиці 4):

Таблиця 4

ВІДМІННІ ОЗНАКИ РОСЛИН І ТВАРИН

Ознаки

Типова рослина

Типова тварина

Спосіб живлення

Автотрофний, рідше гетеротрофний

Гетеротрофний

Обмін речовин

За рахунок фотосинтезу

За рахунок надходження речовин із їжею

Здатність до пересування

Більшість нерухомі

У переважній більшості активно пересуваються

Будова клітини

Жорстка клітинна целюлозна стінка. Велика, постійно існуюча вакуоля з клітинним соком. Є хлоропласти, що містять хлорофіл або інші пластиди. Запасають вуглеводи у вигляді крохмалю. Клітинний центр властивий нижчим рослинам, у вищих — відсутній

Відсутня жорстка клітинна стінка. Лише у найпростіших — скоротливі та травні вакуолі. Немає хлоропластів або інших пластид. Запасають вуглеводи у вигляді глікогену. Є клітинний центр

Тканини

Твірна, покривна, провідна, механічна, основна

Епітеліальна, м’язова, тканини внутрішнього середовища, нервова

Система органів

Систем органів немає

Для більшості багатоклітинних характерні опорно- рухова, кровоносна, дихальна, видільна, травна, ендокринна, нервова, статева, сенсорні системи органів

Подразливість

Регулюється тільки фітогор монами, нервової системи немає. Повільно відповідає на подразник, найчастіше ростовими реакціями (тропізми і настії)

Регулюється гормонами й нервовою системою, остання дозволяє швидко реагувати на подразник (рефлекс)

Роль у ланцюзі живлення

Продуценти (від лат. producens — утворюючий) — організми, що виробляють органічні речовини з неорганічних

Консументи (від лат. consumo — споживаю) — організми, що живляться рослинною або тваринною їжею, а також їх рештками

Ріст

Обмежений певними ділянками, у яких розміщені меристеми (у багатоклітинних рослин), ростуть протягом всього життя

Ріст всього тіла до певного віку

Виділення

Продуктів виділення небагато, спеціальних екскреторних органів немає

У більшості багатоклітинних є спеціальні органи виділення, зокрема для виділення азотистих речовин