ЗООЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - Є. О. Неведомська - 2013

ЛЕКЦІЯ 2. ЗООЛОГІЯ ЯК НАУКА

5. Значення тварин у природі та житті людини

У природі тварини виконують функції:

✵ В усіх природниї екосистемах є незамінною ланкою кругообігу органічних речовин. Тобто вони є консументамиів (від лат. consumo — споживаю) — організмів, що живляться рослинною або тваринною їжею або їх рештками;

✵ запилювачів рослин, тобто організмів, що переносять пилок з пиляків на приймочку маточки квітки у покритонасінних рослин;

✵ Грунтоутворювачів — організмів, завдки життєдіяльності яких формується родючість грунту.

✵ Є взаємними регуляторами кількості біомаси в усіх екосистемах.

Для людини тварини є джерелом їжі, сировиною для промисловості, об’єктами для лабораторних дослідів, а також помічниками у праці й спорті. Водночас тварини дуже часто є збудниками різних захворювань, шкідниками сільського господарства, серед них багато отруйних видів, шкідливих для людини. Так, людиною створений біометод боротьби з небажаними видами тварин. Біометод — біологічний метод боротьби зі шкідниками сільського і лісового господарства. Наприклад, використання сірих куріпок та фазанів для знищення колорадського жука, сов та хижаків — для обмеження чисельності гризунів шкідників