ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

ТИП АМЕБИ (AMOEBOZOA)

РАДІОЛЯРІЇ

Радіолярії - це морські теплолюбні планктонні тварини (довжиною від 40-50 мкм до 1 мм, інколи більші).

Для радіолярій характерною є радіальна симетрія, що пов'язано з пристосуванням до зависання в товщі води. Від тіла радіально відходять псевдоподії (аксоподії та філоподії) (рис. 25). Більшість видів має мінеральний скелет, що виконує не лише захисну, але й опорно-рухову функції. Усього налічується близько 8 тис. їхніх видів.

Рнс. 25. Радіолярії (а - з Догеля, б, г - з Петрушевської; в - із Хаусмана):

а - Acanthometra elastica (клас Acantharea); б - Calocyctus monumentum (клас Polycistinea);

в - Challengeron sp., г - Castanidium variabile (клас Phaeodarea)

На відміну від інших найпростіших, радіолярії мають внутріклітинний скелет, який складається з органічної центральної капсули та мінеральних утворень. Центральна капсула оточує внутрішню частину багатої на органели цитоплазми з одним або кількома ядрами й відділяє її від позакапсулярної - дуже вакуолізованої зовнішньої частини цитоплазми (рис. 26). Капсула має один великий і кілька маленьких отворів, через які ці шари цитоплазми сполучаються.

Рис. 26. Схема будови частини тіла радіолярії (з Догеля):

1 — центральна капсула; 2 - ядро; 3 - шар щільної цитоплазми навколо центральної капсули; 4 - основа псевдоподій;

5 - пінистий шар цитоплазми; 6 - ущільнений шар цитоплазми; 7 - аксоподія; 8 — філоподії

Мінеральний скелет має різний вигляд: радіально розташованих, з'єднаних у центрі голок; дірчастих, вставлених одна в одну кульок; парасольок; корон з довгими виростами тощо. У видів класу Acantharea він утворений сульфатом стронцію (SrSО4), в інших - оксидом кремнію (SіO2).

Від внутрікапсулярної цитоплазми радіально відходять прямі аксо- події з опорними мікротрубочками всередині, вони збільшують поверхню тіла. Від поверхневого шару цитоплазми відходять тонкі ниткоподібні філоподії, які утворюють навколо клітини ловчу сітку (рис. 26). Радіолярії живляться різними одноклітинними організмами, які прилипають до філоподій.

В одноядерних видів ядра мають високо поліплоїдний (близько 1000 п) набір хромосом.

Розмноження радіолярій детально не вивчено, у них існує і нестатеве розмноження, і статевий процес. Нестатеве розмноження у видів зі скелетом, побудованим з окремих голок, відбувається поділом навпіл з розподілом скелетних елементів між дочірніми особинами, а у видів зі складним монолітним скелетом - утворюються численні дрібні дочірні клітини - бродяжки, кожна з яких відновлює центральну капсулу та скелет. У деяких видів відомий статевий процес. При цьому утворюються гамети зі джгутиками, які копулюють як ізо-, так і анізогамно.