ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

ТИП АМЕБИ (AMOEBOZOA)

РАДІОЛЯРІЇ

КЛАС АКАНТАРІЇ (ACANTHAREA)

Простий скелет цих радіолярій з 10-20 голок складається із сульфату стронцію (SrSО4). Розташування мікротрубочок в аксоподіях гексагональне. Типовий представник - Acanthometra elastica (рис. 25, а).