ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

ТИП АМЕБИ (AMOEBOZOA)

РАДІОЛЯРІЇ

КЛАС ПОЛІЦИСТИНЕЇ(POLYCYSTINEA)

Поліцистинеї мають складний ажурний скелет з оксиду кремнію (SіO2), але серед них є й безскелетні форми. Мікротрубочки в аксоподіях розташовані у формі шестикутної структури. Представником цього класу є Calocyclus monumentum (рис. 25, б).