ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

ТИП АМЕБИ (AMOEBOZOA)

КЛАС МІКСОМІЦЕТИ (MYCETOZOA)

ПІДКЛАС МІКСОГАСТРИДИ (MYXOGASTRIA)

Найбільший підклас - близько 800 видів. Від інших міксоміцетів мікрогастриди відрізняються тим, що їхнім вегетативним тілом є справжній багатоядерний плазмодій розміром від 0,1 до 20 см і навіть більше. Плазмодій активно рухається в напрямку їжі, фагоцитує бактерії, найпростіші, водорості, спори грибів, органічні рештки, але ховається від світла (негативний фототаксис). Під час спороутворення плазмодій змінює негативний фототаксис на позитивний, виповзає на яскраво освітлену поверхню, де утворюються плодові тіла зі спорами. Плазмодій є диплоїдним, під час спороутворення відбувається редукційний поділ ядер. Зі спор за сприятливих умов виходять гаплоїдні дводжгутикові зооспори, або міксамеби, які функціонально є гаметами, бо відразу ж копулюють, утворюючи диплоїдну міксамебу, з якої після багаторазових мітотичних поділів ядер і збільшення цитоплазми формується новий плазмодій. Отже, для мікрогастрид характерним є життєвий цикл з гаметичною редукцією хромосом.

Міксогастриди зустрічаються у гниючій деревині, під корою мертвих дерев, в опалому листі, ґрунті. Представником підкласу є Lycogala epidendrum, що утворює на пеньках коралово-червоний плазмодій розміром до кількох сантиметрів. Його напівкулясті, близько 1,5 см плодові тіла формують щільні групи (рис. 24).

Рис. 24. Плодові тіла Lycogala epidendrum (з Горленко)