ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

САРКОДОВІ

ТИП АМЕБИ (AMOEBOZOA)

КЛАС МІКСОМІЦЕТИ (MYCETOZOA)

ПІДКЛАС ДИКТІОСТЕЛІЄВІ (DICTYOSTELIA)

Представники цього класу відрізняються від інших міксоміцетів відсутністю в життєвому циклі джгутикових стадій. Вегетативна стадія представлена одноядерними амебоїдними клітинами, які рухаються за допомогою лобоподій (рис. 23). Вони активно живляться бактеріями, грибами, міксоміцетами й розмножуються поділом.

Рис. 23. Життєвий цикл Dictyostelium discoideum (із Хаусмана):

1 - псевдоплазмодій; 2-6 - утворення спорангію;

7 - спорангій; 8 - спори; 9 - амеби

Після вичерпання їстівних резервів амебоїдні клітини припиняють фагоцитоз і розмноження, викидають із себе травні вакуолі й зменшуються в розмірах. У скупченні клітин виникають центри агрегації- групи клітин, які приваблюють до себе інші клітини. Вільні амебоїдні клітини починають сповзатися до центрів агрегації. Виявлено, що агрегація відбувається завдяки виділенню окремими клітинами атрактанту акразину - речовини, яка приваблює амеб. Процес завершується формуванням конусоподібної клітинної маси, навколо якої секретується спільна слизова оболонка. Таке утворення зветься псеедоплазмодієм, тому що, на відміну від багатоядерного плазмодія, він складається з окремих, щільно згрупованих клітин.

Псевдоплазмодій поводить себе як єдиний організм: набуває горизонтального положення й починає рухатись по субстрату, реагуючи на подразники (світло, тепло, хімічні речовини). Згодом він припиняє рух і починає будувати плодове тіло: набуває вертикального положення, частина його клітин утворює дископодібну основу, інші клітини мігрують, і з їхніх тіл формується трубчаста ніжка зі спорами на кінці, яка підіймається над диском на 5 мм. Зі спор виходять амебоїдні вегетативні клітини.

За несприятливих умов у життєвому циклі відбувається статевий процес. Амебоїдні клітини поводять себе як гамети, вони попарно зливаються у двоядерні клітини, які збільшуються в розмірах, і їхні ядра згодом теж зливаються, тобто відбувається копуляція. Утворені таким чином зиготи мають гігантські розміри порівняно з вегетативними клітинами. Зигота приваблює до себе одноядерних амеб, виділяючи атрактант. Після цього вона фагоцитує оточуючі її клітини, поки не з'їсть усі. Далі зигота вкривається потрійною оболонкою, перетворюючись на макроцисту. Ядро макроцисти багаторазово ділиться - спочатку мейотично, а потім мітотично, і вона стає багатоядерною. За сприятливих умов з макроцисти виходять одноядерні клітини, які також мітотично діляться, даючи початок безлічі амебоїдних клітин.

Диктіостелієві поширені скрізь, де є послід тварин, опале листя, гниючі рештки рослин і тварин. Найпоширенішим є вид Dictyostelium mucoroides.