ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

8. ГРИБИ

Контрольні запитання до розділу 8

1. За якими ознаками гриби подібні до рослин і тварин?

2. Яке місце займають гриби серед живих організмів?

3. Які функції виконують структурні компоненти грибної клітини?

4. Що таке диморфізм? Охарактеризуйте видозміни міцеліального росту.

5. За допомогою яких способів відбувається розмноження грибів?

6. Які особливості статевого розмноження притаманні нижчим грибам, аскоміцетам і базидіоміцетам?

7. Дайте характеристику клfсів грибів, що входять до відділу Eumycota. 8- Яких змін зазнала систематика грибів у результаті аналізу нуклеотидної послідовності рнбосомальної РНК? Чим відрізняються між собою систематики Д.Л. Хоуксворта, Л. Маргеліс та К.В. Шварц, Т. Кавалір-Сміта?

9. Які біологічно активні речовини синтезуються грибами? Які метаболіти належать до первинних і вторинних?

10. Як впливають зовнішні фактори на фізіологічну активність грибів?

11. Охарактеризуйте екологічні групи гриба.