ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

6. РІСТ МІКРООРГАНІЗМІВ

Контрольні запитання до розділу 6

1. Як поділяються мікроорганізми по відношенню до температури, кисню та рН7

2. Яні методи використовують для вирощування аеробних та анаеробних культур?

3. Як діє на мікроорганізми промениста енергія?

4. Як впливають на мікроорганізми хімічні сполуки? Які пошкодження клітки спричиняють антимікробні речовини?

5. Які методи використовуються для стерилізації' та консервування?

6. Які спільні антистресові адаптаційні механізми функціонують у клітинах еу- та прокаріот?

7. Чому дослідження адаптаційних механізмів є важливим для біотехнології?

8. Які Сіоелементи є головними та мінорними і чому? Яким вимогам повинні відповідати поживні середовища для вирощування мікроорганізмів?

9. Які с основні механізми синтезу АТФ?

10. Як поділяються мікроорганізми за типом живлення?

11. Назвіть типи трансформації суміші ростових і неростових субстратів у мікроорганізмів.

12. Ян поділяються поживні середовища за складом, призначенням і фізичним станом?

13. У чому полягає суть методу накопичувальних культур?

14. Дайте визначення поняття “ріст”. Які типи бінарного поділу характерні для грампозитивних і грам негативних бактерій?

15. Які існують методи визначення концентрації бактерій і біомаси? Чим відрізняються між собою ці два показники?

16. Охарактеризуйте фази росту бактерій у періодичній культурі.

17. Назвіть параметри кривої росту.

18. У чому полягає суть безперервного культивування? Які с режими безперервного культивування?

10. Назвіть принципові відмінності між періодичною та безперервною культурами.