ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

6. РІСТ МІКРООРГАНІЗМІВ

6.4. ФІЗІОЛОГІЯ РОСТУ

6.4.3 Ріст бактерій у бактеріальній популяції

6.4.3.1. Визначення концентрації бактерій

У популяції не всі клітини є життєздатними. Живими вважаються ті клітини, які можуть утворювати колонії на(в) агаризованому середовищі або суспензію в рідкому поживному середовищі. Ці життєздатні клітини виявляють спеціальними методами, призначеними для визначення кількості живих клітин. У загальну кількість клітин входять живі, пошкоджені та мертві клітини. Тому розрізняють методи вимочення загальна, кількості клітин і кількості живих клітин.

Загальна кількість клітин. Існує кілька методів визначення загальної кількості клітин:

найпоширенішим є підрахунок загальної кількості клітин під мікроскопом у тонкому шарі за допомогою лічильної камери: використання стандартів мутності. Це один з найдавніших методів, суть якого полягає у порівнянні мутності досліджуваної клітинної суспензії з мутністю стандартних розчинів, для яких відома концентрація клітин;

використання електронного лічильника. Дія Його ґрунтується на зниженні провідності розчину електролітів під час проходження однієї бактерії через вузький отвір;

якщо кількість клітин становить менше 104 на 1 мл, використовують метод мембранних фільтрів (зразок фільтрують через мембранний фільтр, потім цей фільтр сушать, фарбують, просвітлюють і підраховують кількість клітин під мікроскопом).

Кількість живих клітин. Визначається за методом Коха (посів послідовних десятикратних розведень клітинної суспензії на чашки Петрі з агаризованим середовищем). Кількість життєздатних клітин визначають за кількістю колоній, які виросли на чашках (іноді користуються терміном колонійутворювальна одиниця, або КУО).