ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

6. РІСТ МІКРООРГАНІЗМІВ

6.4. ФІЗІОЛОГІЯ РОСТУ

6.4.3 Ріст бактерій у бактеріальній популяції

Популяція — це сукупність бактерій одного виду (чиста культура) або різних видів (змішані культури, асоціації), що розвиваються в обмеженому просторі (поживне середовище та ін.).

У бактеріальній популяції постійно відбувається ріст бактерій, розмноження та відмирання клітин. Для спостережень за розвитком бактеріальної популяції визначають:

концентрацію бактерій — кількість клітин в 1 мл клітинної суспензії (культуральної рідини);

бактеріальну масу (маса клітин, біомаса, густина бактеріальної маси) — кількість міліграмів сухої біомаси в 1 мл клітинної суспензії (культуральної рідини).

Під час росту періодичної (статичної) бактеріальної культури (тобто такої культури, яка вирощується в будь-якому середовищі без його змін) не може бути кореляції між цими двома показниками. Ці показники необхідно розрізняти.