ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

6. РІСТ МІКРООРГАНІЗМІВ

6.4. ФІЗІОЛОГІЯ РОСТУ

6.4.3 Ріст бактерій у бактеріальній популяції

6.4.3.2. Визначений біомаси

Біомасу визначають за допомогою прямих і непрямих методів. У повсякденній практиці перевага віддається непрямим методам (з використанням відповідного калібрувального графіка).

Прямі методи. Існує кілька прямих методів визначення біомаси:

сиру біомасу визначають після осадження клітин центрифугуванням. Після висушування відмитих клітин можна визначити суху біомасу;

визначення загального азоту (наприклад, за методом К'єльдаля) або загального вмісту вуглецю (наприклад, за методом Тюріна);

визначення вмісту білка (наприклад, за допомогою біуретового методу, методу Лоурі чн Фоліна).

Непрямі методи. Відомо кілька таких методів:

біомасу визначають за оптичною густиною клітинної суспензії а наступним перерахунком на суху біомасу за допомогою калібрувального графіка;

визначення показників інтенсивності метаболізму, безпосередньо пов'язаних з ростом (поглинання кисню, утворення СО2).