ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

18. ФОТОТРОФНІ БАКТЕРІЇ ТА ФОТОСИНТЕЗ

Контрольні запитання до розділу 18

1. Які бактерії можуть використовувати світло як джерело енергії?

2. Охарактеризуйте положення анаеробних фототрофів у дев'ятому виданні Керівництва Бергі з систематики бактерій і філогенетичній систематиці.

3. Які особливості будови та метаболізму притаманні пурпуровим і зеленим фототрофним бактеріям?

4. Що таке фотосинтез? Де відбуваються первинні процеси фотосинтезу? Назвіть складові фотохімічного реакційного центру.

5. Як відбувається процес оксигенного фотосинтезу? Чому для його здійснення необхідним с функціонування двох фотореакцій?

6. Для чого необхідні циклічне і нециклічне перенесення електронів?

7. За яким механізмом синтезується АТФ у фотосинтетичному апараті?

8. Чим відрізняється процес аноксигенного фотосинтезу у пурпурових і зелених бактерій і чому?

9. Чим різняться між собою оксигенний та аноксигенний фотосинтез?

10. Як можуть використовувати світлову енергію галобактерії?