ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ - Т.П. Пирог - 2004

19. ГЕНЕТИКА БАКТЕРІЙ: ПОСТІЙНІСТЬ, ЗМІНА ТА ПЕРЕДАВАННЯ ОЗНАК

19.1. СИНТЕЗ БІЛКА ТА ГЕНЕТИЧНИЙ КОД

Кожна жива істота за більшістю своїх ознак подібна до своїх предків. Збереження специфічних властивостей, тобто постійність ознак у ряду поколінь, називають спадковістю. Генетика — це наука про спадковість і мінливість. Інакше кажучи, генетика — це наука, що вивчає передавання ознак і закономірності їх успадкування. Кожній ознаці як носій інформації відповідає певний ген. Тривалий час вважалося, що за своєю хімічною природою гени є білками. У1944 р. англійські вчені О. Ейвері, К.М. Мак-Леод та М. Мак-Карті встановили, що матеріальним носієм спадкової інформації є ДНК, тобто гени складаються з ДНК.