ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Травна система

Препарат 93. Привушна слинна залоза.

Забарвлення:гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

Залоза вкрита капсулою і складається з часточок (1), відокремлених прошарками пухкої сполучної тканини (2), де розміщуються судини, нерви, вивідні протоки. Основну масу часточок становить паренхіма залози - кінцеві відділи круглої форми альвеолярного типу (3). Серозні клітини кінцевих відділів - сероцити (4) - мають пірамідну форму, їхні ядра лежать у центрі клітини, цитоплазма забарвлена базофільно (див. окремий малюнок при великому збільшенні). До сероцитів зовні прилягають міоепітеліоцити (5).

Система вивідних проток включає внутрішньочасточкові і позачасточкові відділи. До внутрішньочасточкових належать вставні (6) і посмуговані (7) протоки. Вставні на поперечному зрізі мають вигляд кружалець із просвітом усередині, їхня стінка утворена плоским або кубічним епітелієм. Посмуговані вивідні протоки дещо більші за діаметром. У базальних відділах кубічних або призматичних епітеліоцитів, які утворюють їхнє вистелення, помітна посмугованість.

Міжчасточкові (8) і загальна вивідна протоки розташовуються в сполучнотканинних прошарках між часточками (2). Перші вистелені двошаровим призматичним епітелієм, друга - багатошаровим плоским епітелієм.

Препарат 93. Привушна слинна залоза.