ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Травна система

Препарат 94. Піднижньощелепна слинна залоза.

Забарвлення: гематоксилін i еозин.

Збільшення: х80.

Піднижньощелепна слинна залоза, як і привушна, вкрита сполучнотканинною капсулою, яка віддає всередину органа перегородки, що ділять паренхіму на часточки (1). У часточках розміщуються кінцеві відділи двох типів: білкові (2), які аналогічні за будовою кінцевим відділам привушної слинної залози, та змішані (3). В останніх на великому збільшенні бачимо мукоцити (4) та білкові півмісяці, або півмісяці Джіануцці (5), які складаються з сероцитів. Мукоцити - це великі клітини з світлою цитоплазмою і зміщеним до базальної мембрани ядром. Система вивідних проток подібна до привушної слинної залози, але розвинена трохи слабше. Вона включає вставні (6), посмуговані (7) та міжчасточкові (8) вивідні протоки.

Препарат 94. Піднижньощелепна слинна залоза.