ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Травна система

Препарат 95. Під'язикова залоза.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

Капсула навколо залози надзвичайно тонка. Паренхіма поділена на часточки. У часточках спостерігаються секреторні відділи трьох типів: білкові (1), слизові (2) і, у найбільшій кількості, змішані (3). Змішані кінцеві відділи в центрі містять слизові клітини - мукоцити (4). До основи мукоцитів збоку прилягають сероцити, які формують білкові півмісяці (Джіануцці) (5). Це не типові сероцити, а серомукоцити, які, крім білкового секрету, можуть виробляти слиз. Білкові ацинуси в під'язиковій залозі подібні до таких у привушній, але спостерігаються тут у незначній кількості. Слизові кінцеві відділи складаються тільки з мукоцитів. Система вивідних проток також подібна до привушної та піднижньощелепної залоз, але розвинена ще слабше. Це - вставні (6), посмуговані (7) і міжчасточкові (8) вивідні протоки.

image103

Препарат 95. Під’язикова залоза.