ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Травна система

Препарат 96. Листоподібні сосочки язика.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

Зріз зроблено через усі шари язика. Одна з поверхонь (нижня, вентральна) покрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, який продовжується в епітелій слизової оболонки порожнини рота.

Дорсальна (верхня) поверхня язика вкрита багатошаровим плоским, частково зроговілим епітелієм і містить сосочки: ниткоподібні, листоподібні та валкуваті (жолобуваті). На даному препараті - ділянка з листоподібними сосочками (1). Вони утворені виростами власної пластинки слизової оболонки (2) і вкриті епітелієм. Первинний сосочок (основа сосочка) (3) може розгалужуватися на два - три вторинних (4). В епітелії на бокових поверхнях сосочків розрізняються світлі овальні плями - смакові бруньки (5). Окремо на великому збільшенні схематично показані смакові (рецепторні, чутливі) (6), підтримувальні (7) і основні (базальні) (8) епітеліоцити смакової бруньки. Верхівки рецепторних клітин мають мікроворсинки і разом утворюють смакову пору.

Углибині, під слизовою оболонкою, виявляються пучки посмугованих м'язових волокон - поперечні, поздовжні і вертикальні. Вони розмежовані прошарками пухкої сполучної тканини і малими слинними залозами язика (9). Підслизова основа відсутня.

Препарат 96. Листоподібні сосочки язика.