ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Органи кровотворення та імунного захисту

Препарат 82. Червоний кістковий мозок (мазок).

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

Препарат розглядаємо під великим збільшенням. Строму червоного кісткового мозку складає сітчаста (ретикулярна) тканина, клітини якої мають зірчасту форму. їхні ядра овальні, слабо забарвлені (2). Між відростками сітчастих клітин бачимо групи (острівці) клітин різних гематопоетичних рядів. Мегакаріоцити - великі ("гігантські") клітини з фрагментованими, химерної форми ядрами (1).

Еритробласти, проеритробласти, базофільні, поліхроматофільні і оксифільні еритробласти гуртуються біля клітини-"няньки" - макрофага (3). Мієлобласти, мієлоцити відрізняються наявністю зернистості в цитоплазмі (4). Ядра мієлоцитів бувають круглими і паличкоподібними. Спостерігаються моноцити - клітини з бобоподібним ядром (5) і невеликі групи кістковомозкових лімфоцитів (6). Вони локалізуються переважно навкруги кровоносних судин. 7 - адипоцити.

Препарат 82. Червоний кістковий мозок.