ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Органи кровотворення та імунного захисту

Препарат 83. Тимус (загрудинна залоза).

Забарвлення:гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

На малому збільшенні легко побачити капсулу (1) тимуса та сполучнотканинні перетинки (2), що відходять від неї вглиб органа, поділяючи його на окремі часточки. Кожна часточка тимуса (3) - структурна і функціональна одиниця органа - має кіркову (4) і мозкову (5) речовину. Основою часточки є каркас з епітеліоретикулоцитів зірчастої форми, між якими розміщується велика кількість лімфоцитів (тимоцитів) (6) і менша - макрофагів. У кірковій речовині лімфоцитів найбільше, у зв’язку з чим у цій зоні спостерігається інтенсивне фіолетове забарвлення. Мозкова речовина світліша, до її складу входять лімфоцити (6), макрофаги (7), епітеліоретикулоцити (зірчасті клітини) (8) і їхні оксифільні нашарування, відомі як тільця Гасаля (9). Рисунок на вставці - фрагмент препарата при великому збільшенні.

Препарат 83. Тимус (загрудинна залоза).