ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Органи кровотворення та імунного захисту

Препарат 84. Селезінка.

Забарвлення:гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

На поверхні зрізу з одного боку бачимо сполучнотканинну капсулу(і), покриту очеревиною з мезотелієм (2), від якої вглиб органа відходять трабекули (3). Між трабекулами міститься червона і біла пульпа.

Біла пульпа - це круглі лімфоїдні вузлики (фолікули) із великою кількістю фіолетових ядер, які належать лімфоцитам (4). Вузлик має світлий (реактивний) центр (5) і більш темну периферійну зону (мантійну і крайову) (6). Збоку від центру звичайно розміщується центральна артеріола (7), а навколо неї - скупчення Т- лімфоцитів - періартеріолярна зона. Скупчення лімфоцитів, які у вигляді муфт охоплюють артерії на протязі, називаються лімфоїдними навколоартеріолярними піхвами. Червона пульпа (8) - це формені елементи крові, в основному, еритроцити, які знаходяться між вузликами білої пульпи. У перекладках (трабекулах) (3) знаходяться трабекулярні артерії (9) і вени.

J Препарат 84. Селезінка.