ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Органи кровотворення та імунного захисту

Препарат 81. Червоний кістковий мозок (зріз).

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

Ніжну строму червоного кісткового мозку утворює сітчаста (ретикулярна) сполучна тканина, яка представлена на препараті сітчастими (ретикулярними) клітинами (1) зірчастої форми з блідо забарвленою цитоплазмою.

Часто трапляються поперечно, косо та поздовжньо зрізані синусоїдні кровоносні капіляри (2). У просвітах останніх розміщуються численні еритроцити та поодинокі лейкоцити.

Комірки, утворені сітчастою сполучною тканиною, заповнені клітинами, які знаходяться на різних стадіях кровотворення. їх доцільно вивчати на мазках червоного кісткового мозку, де їх легше диференціювати. На зрізі ж найкраще вирізняються гігантські клітини - мегакаріоцити (3).

Необхідно звернути увагу на розташовані в межах препарату адипоцити (4), які мають перстнеподібний вигляд, і кісткові перекладини (5) як острівці рожевого кольору.

Препарат 81. Червоний кістковий мозок (зріз).