ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Серцево-судинна система

Препарат 80. Стінка серця бика.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

При малому збільшенні необхідно зорієнтуватись в оболонках серця. Ендокард (1) виділяється у вигляді рожевої смужки, покритої ендотелієм із великими фіолетовими ядрами (2). Під ним знаходиться підендотеліальний шар (3) - пухка сполучна тканина, глибше м'язово- еластичний (4) і зовнішній сполучнотканинний (5) шари (підендотеліальний прошарок).

Основну масу серця складає міокард (6). У міокарді спостерігаємо смужки кардіоміоцитів, ядра в яких розташовані центрально (7). Між смужками (ланцюжками) кардіоміоцитів розрізнимо анастомози (8). Усередині смужок, а це функціональні м'язові "волокна", кардіоміоцити з'єднані за допомогою вставних дисків (9). Кардіоміоцити мають поперечну посмугованість, зумовлену наявністю ізотропних (світлих) і анізотропних (темних) дисків у складі самих міофібрил. Між ланцюжками кардіоміоцитів спостерігаються світлі проміжки, заповнені пухкою волокнистою сполучною тканиною.

Безпосередньо під ендокардом розміщуються скупчення провідних (атипових) кардіоміоцитів. На поперечному перерізі вони мають вигляд великих рожевих клітин (10) із більшим за розмірами, ніж у робочих кардіоміоцитах, ядром і переважаючою над міофібрилами саркоплазмою.

Препарат 80. Стінка серця бика.