ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Серцево-судинна система

Препарат 79. Артеріоли, капіляри, венули.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

Для того, щоб визначити взаємозв'язок між ланками мікроциркуляторного русла, треба забарвити і розглянути тотальний, плівковий препарат, де судини бачимо не на зрізі, а в цілому. Вибираємо на препараті ділянку з дрібними судинами, щоб було видно їхній зв'язок із капілярами.

Артеріоли (1), як першу ланку мікроциркуляторного русла, розпізнаємо за характерним розміщенням гладких міоцитів (2). Паличкоподібні ядра міоцитів на передній і задній стінках артеріол проектуються на просвіт і надають стінці специфічного посмугованого вигляду. Крізь стінку артеріоли просвічують світлі видовжені овальні ядра ендотеліоцитів (3). їхня довга вісь співпадає з ходом артеріоли.

Венули (4) мають тоншу стінку, темніші ядра ендотеліоцитів і в просвіті декілька рядів еритроцитів червоного кольору.

Капіляри (5) - тонкі судини, які мають найменший діаметр i найтоншу стінку, до складу якої входить один шар ендотеліоцитів. Еритроцити розташовуються в просвіті капіляру в один ряд. Можна також роздивитись місця відходження капілярів від артеріол і місця впадіння капілярів до венул. Між судинами міститься пухка сполучна тканина (6) типової будови.

Препарат 79. Артеріоли, капіляри, венули.