ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Серцево-судинна система

Препарат 78. Вена м'язового типу.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

Порівняно з попереднім препаратом ("Артерія м'язового типу") просвіт вени не має правильної форми, стінки тонші, внутрішня і зовнішня еластичні перетинки (мембрани) не виражені. Оболонки в стінці вени розрізнити важко, оскільки сполучна тканина, що становить основу стінки, переходить з однієї оболонки до іншої, об'єднуючи їх в одне ціле.

У внутрішній оболонці (1) із боку просвіту добре виділяється ендотелій (2). Місцями можна спостерігати тонкий підендотеліальний шар. Без різкої границі внутрішня оболонка переходить у середню оболонку (3). У ній гладкі міоцити (4) не утворюють суцільного шару, а лежать циркулярними пучками і перемежовані прошарками сполучної тканини. Між середньою і зовнішньою (адвентиційною) оболонкою немає чіткої межі. Адвентиційна оболонка (5) складається з пухкої сполучної тканини і містить дрібні судини судин.

image86

Препарат 78. Вена м’язового типу.