ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Серцево-судинна система

Препарат 77. Артерія м'язового типу середнього калібру.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

Неозброєним оком можна бачити, що просвіт артерії правильної округлої форми, стінка товста.

Під мікроскопом розрізняємо три оболонки артерії - внутрішню, середню і зовнішню. Внутрішня оболонка (1) складається з ендотелію (2), підендотеліального шару і внутрішньої еластичної перетинки (мембрани) (3). Остання має вигляд прозорої хвилястої лінії. У середній оболонці (4) спостерігаємо циркулярно розташовані ядра гладких міоцитів (5), а між ними - ледь покручені прозорі еластичні волокна. На межі середньої і зовнішньої оболонок розміщується менш покручена і тонша від внутрішньої - зовнішня еластична перетинка (6). Зовнішня (адвентиційна) оболонка (7) забарвлюється в рожевий колір. Тут спостерігаються ядра клітин пухкої сполучної тканини. Також можна побачити дрібні судини судин, які забезпечують кровопостачання зовнішньої оболонки артерії.

Препарат 77. Артерія м'язового типу середнього калібру.