ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 51. Розвиток кістки на місці сполучної тканини.

Забарвлення:гематоксилін і еозин.

Збільшення: х400.

При малому збільшенні спостерігаємо острівці (балки) грубоволокнистої кісткової тканини (1), які забарвлені гомогенно в рожевий колір. Острівці оточені з поверхні клітинами полігональної форми з великими фіолетовими ядрами - остеобластами (2). Острівці розміщені серед клітин мезенхіми, з'єднаних між собою відростками (3). Усередині острівців знаходяться кісткові лакуни з остеоцитами (4). По краю кісткової балки подекуди можна розрізнити заглиблення, в якому міститься остеокласт (5) - велика клітина з двома - трьома ядрами і оксифільною цитоплазмою.

Препарат 51. Розвиток кістки на місці сполучної тканини.