ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 4. ТКАНИНИ

Препарат 50. Поздовжній зріз трубчастої кістки.

Забарвлення: тіонін і пікринова кислота за методом Шморля.

Збільшення: х80.

Розріз пройшов вздовж гаверсових каналів і остеонів. Пластинки остеона (1) розташовані паралельно. Між пластинками розміщуються кісткові порожнини (лакуни) з остеоцитами (2).

На цьому препараті спостерігаємо живильні судини (3) у центрі остеонів і проривні судини (4), які заповнюють так звані фолькманівські канали. Проривні судини являють собою анастомози (з'єднання) між окремими живильними судинами.

image58

Препарат 50. Поздовжній зріз трубчастої кістки.