ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Жіноча статева система

Препарат 127. Маткова труба.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

Стінка маткової труби має слизову, м'язову і серозну оболонки. Слизова оболонка (1) утворює галузисті складки - первинні, вторинні і третинні. В основі складок залягає пухка сполучна тканина - власна пластинка слизової оболонки (2). Епітелій, який покриває складки (3), простий стовпчастий із війчастими епітеліоцитами, трубними екзокриноцитами, вставними і основними епітеліоцитами. Підслизовий прошарок відсутній і тому власна пластинка межує безпосередньо з м'язовою оболонкою. Остання

складається з двох шарів гладких міоцитів: внутрішнього (циркулярного) (4) і зовнішнього (косого і поздовжнього) (5). Між двома шарами м'язів лежить широкий міжм'язовий прошарок пухкої сполучної тканини. Зовні маткова труба вкрита серозною оболонкою: мезотелієм на підлеглій сполучній тканині (6).

Препарат 127. Маткова труба.