ПРАКТИКУМ З ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ - 2016

Розділ 5. СПЕЦІАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ

Жіноча статева система

Препарат 128. Матка.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: х80.

При малому збільшенні слід звернути увагу на форму просвіту матки (зірчаста). Стінка матки складається з трьох оболонок: слизової (ендометрію), м'язової (міометрію) і серозної (периметрію).

Слизова оболонка (1) вкрита простим стовпчастим епітелієм: клітини - війчасті епітеліоцити і маткові екзокриноцити. Під епітелієм міститься власна пластинка слизової оболонки (пухка сполучна тканина, серед клітин - децидуальні клітини) (2). Епітелій заглиблюється у власну пластинку у вигляді простих трубочок і формує маткові залози, або крипти (3).

У міометрії розрізняємо підслизовий (4), судинний (5) і надсудинний (6) м’язові шари.

Серозна оболонка утворена пухкою сполучною тканиною і мезотелієм (7).

Препарат 128. Матка.