БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 6. ОБМІН І ФУНКЦІЇ АМІНОКИСЛОТ. БІОСИНТЕЗ БІЛКА

Значення амінокислот для організму в першу чергу визначається тим, що вони використовуються для синтезу білків, метаболізм яких посідає особливе місце в процесах обміну речовин між організмом і зовнішнім середовищем. Пояснюється це тим, що білки входять до всіх основних структурних компонентів клітин, тканин і органів тіла людини та тварин, виконують ферментативні функції, беруть участь у перенесенні речовин через мембрани тощо. Важливу роль у координації роботи всіх систем клітин відіграють білкові гормони.

Амінокислоти безпосередньо беруть участь у біосинтезі не тільки білків, але й великої кількості інших біологічно активних сполук, що регулюють процеси обміну речовин в організмі, таких як гормони - похідні амінокислот. Амінокислоти є донорами азоту для синтезу всіх азотовмісних небілкових сполук, у тому числі нуклеотидів, гему, креатину, холіну та інших речовин.

Катаболізм амінокислот може слугувати джерелом енергії для синтезу АТФ. Енергетична функція амінокислот стає важливою під час голодування, деяких патологічних станах (цукровий діабет тощо) і переважно при білковому харчуванні. Саме обмін амінокислот здійснює взаємозв'язок різноманітних хімічних перетворень у живому організмі.