БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 6. ОБМІН І ФУНКЦІЇ АМІНОКИСЛОТ. БІОСИНТЕЗ БІЛКА

6.1. Джерела й шляхи використання амінокислот у клітинах

Фонд вільних амінокислот організму становить приблизно 35 г. Вміст вільних амінокислот у крові в середньому дорівнює 35-65 мг/дл. Більша частина амінокислот входить до складу білків, кількість яких в організмі дорослої людини нормальної комплекції становить приблизно 15 кг.

Джерелами вільних амінокислот у клітині є білки їжі, власні білки тканин і синтез амінокислот із вуглеводів. Багато клітин, за винятком високоспеціалізованих (наприклад, еритроцитів), використовують амінокислоти для синтезу білків, а також великої кількості інших речовин: фосфоліпідів мембран, пуринових і піримідинових нуклеотидів, біогенних амінів (катехоламінів, гістаміну) та інших сполук (рис. 6.1).

image208

Рис. 6.1. Джерела та шляхи використання амінокислот

Деякої спеціальної форми депонування амінокислот, подібно до глюкози (у вигляді глікогену) або жирних кислот (у вигляді триацилгліцеролів), не існує. Тому резервом амінокислот можуть бути всі функціональні та структурні білки тканин, але в основному білки м'язів, оскільки їх більше, ніж усіх інших.

В організмі людини за добу розпадається на амінокислоти близько 400 г білків, приблизно така сама кількість синтезується. Тому тканинні білки не можуть поповнювати витрати амінокислот унаслідок їхнього катаболізму. Первинними джерелами амінокислот не можуть слугувати вуглеводи, оскільки з них синтезується тільки вуглецева частина молекули більшості амінокислот, а аміногрупа надходить від інших амінокислот. Отже, білки їжі є основним джерелом амінокислот організму.