БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ОРГАНІЗАЦІЯ І БІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ МЕМБРАН

4.3. Функції мембран

Мембрани відповідають за виконання багатьох важливих функцій клітини. Не можна назвати біохімічний процес, який проходив би без прямої чи опосередкованої участі мембран. Тому не буде перебільшенням стверджувати, що мембрани є регуляторами клітинного метаболізму.

Клітинні мембрани підтримують внутрішньоклітинний склад, вибірково акумулюють потрібні сполуки та активно виводять продукти обміну речовин. У клітинних органоїдах завдяки мембранам підтримуються умови, відмінні від умов у інших ділянках клітин. Такий поділ клітини на різні компартменти забезпечує одночасний перебіг безлічі процесів у надзвичайно обмежених об'ємах і за різних умов. Це допомагає клітині зберігати в ізольованих компартментах біологічно активні речовини до того часу, коли вони будуть потрібні для виконання відповідних функцій (лізосомальні ферменти, гормони, нейромедіатори). Регуляторну функцію мембран можна сформулювати так: мембрани - це і бар'єр, і захист від ворогів, і міжклітинний телеграф, і енергетична станція тощо. І все ж серед усіх функцій мембран можна виділити три основні:

• бар'єрна функція забезпечує селективний, регульований, пасивний і активний обмін речовин клітини з навколишнім середовищем.

• матрична функція забезпечує взаємне розміщення і орієнтацію мембранних білків, забезпечує їх оптимальну взаємодію.

• механічна функція забезпечує цілісність і автономність внутрішньоклітинних структур.

До важливих функцій мембран належать енергетична (синтез АТФ), генерація і проведення біопотенціалів, рецепторна (механічна, акустична, нюхова, зорова, хімічна, терморегуляція), ферментативна (АТФази, протеїнкінази) і багато інших. Такі функції мембрани виконують і завдяки унікальній молекулярній організації, і завдяки величезній їхній площі - в організмі дорослої людини вона становить десятки тисяч квадратних метрів.