БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 16. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН

Живі організми постійно й нерозривно зв'язані з навколишнім середовищем. Цей зв'язок здійснюється в процесі обміну речовин, який включає три етапи: надходження речовин в організм; метаболізм; виділення кінцевих продуктів з організму.

Надходження речовин в організм відбувається в результаті дихання (кисень) і харчування. У шлунково-кишковому тракті продукти харчування перетравлюються (розщеплюються до простих речовин). При цьому процесі відбувається гідроліз полімерів (білків, полісахаридів та інших складних органічних речовин) до мономерів, які всмоктуються в кров і лімфу, і включаються в проміжний обмін (внутрішньоклітинний метаболізм), що включає два типи реакцій: катаболізм і анаболізм (рис. 16.1).

image782

Рис. 16.1. Загальна схема обміну речовин і енергії:

1 - травлення; 2 - катаболізм; 3 - анаболізм; 4 - руйнування структурно-функціональних компонентів клітин;

5 - екзергонічні реакції; 6, 7 - ендергонічні реакції; 8 - виведення з організму

Катаболізм - процес розщеплення органічних молекул до кінцевих продуктів. Кінцевими продуктами перетворення органічних речовин у ссавців, у тому числі людини, є СО2, Н2О та сечовина. У процеси катаболізму включаються метаболіти, що утворюються, як при травленні, так і при розпаді структурно- функціональних компонентів клітин. Реакції катаболізму супроводжуються виділенням енергії.

Анаболізм поєднує біосинтетичні процеси, в яких прості будівельні блоки з'єднуються з утворенням складних макромолекул, необхідних для нормальної життєдіяльності організму. В анаболічних реакціях використовується енергія, що звільняється при катаболізмі.