БІОХІМІЯ - Підручник - Остапченко Л. І. - 2012

Розділ 15. ІНТЕГРАЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ШЛЯХІВ. ГОРМОНИ

Контрольні запитання

1. Як класифікуються гормони за їхньою хімічною будовою? Назвіть представників кожного класу.

2. Охарактеризуйте механізми передачі гормональних сигналів через цитоплазматичні та ядерні рецептори.

3. Які основні компоненти аденілатциклазної системи передачі гормонально го сигналу?

4. Які гормони регулюють рівень глюкози в крові?

5. Які гормони регулюють водно-сольовий обмін та обмін Са2+ і фосфатів?